PlusPrint

Privacy

Informatie eigenaar website:

De website www.plusprint.be is eigendom van:

Plusprint bvba
Kwadeweg 86
9940 Evergem
Tel. 09 258 06 37
info@plusprint.be


Wij zullen de persoonsgegevens van zowel de bezoeker van deze website als de klant zorgvuldig behandelen conform de geldende wettelijke bepalingen. Voor meer informatie i.v.m. privacy, verwijzen wij naar de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.


Persoonsgegevens die wij verwerken:

Door gebruik te maken van de website, is het mogelijk dat wij volgende persoonsgegevens van u verwerken:
- Gegevens over uw activiteiten op onze website, IP-adres, Internetbrowser en apparaat type.


Waarom we gegevens nodig hebben:

Wij verwerken uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief;
- U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
- Om diensten te verstrekken;


Hoe lang we gegevens bewaren:

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.


Delen met anderen:

Uw gegevens worden niet gedeeld of verkocht aan derden. Voor bepaalde verrichtingen, doen wij beroep op derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft steeds het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kan u sturen via bovenstaande gegevens. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, correctie of verwijdering effectief door u is ingediend, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Uw verzoek wordt dan zo snel mogelijk en ten laatste binnen de vier weken behandeld.


Beveiliging:

Wij nemen de bescherming van uw gegevens zeer ernstig en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via bovenstaande gegevens. Wij kunnen in geen geval verantwoordelijk worden geacht voor iedere directe of indirecte schade die veroorzaakt zou worden door een foutief of onrechtmatig gebruik van de persoonsgegevens door een derde.


Verwijzingen naar andere websites:

De website kan links of referenties bevatten naar andere sites, die niet door de gebruiker van huidige website worden beheerd en waarop deze Privacy Policy niet van toepassing is. Wij kunnen dan ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van deze sites, noch voor de producten of diensten die hierop worden aangeboden of vermeld.